Výrobné zariadenia

Švajčiarska brúska Sturt, nemecká zrkadlová elektrická iskra OPS, japonský sústruh Mazak, obrábacie centrum Makino Longmen a trojsúradnicové testovacie zariadenie Zeiss.